تعمیر اسپکتروفتومتر ” تعمیرات حرفه ای اسپکتروفتومتر “

تعمیر اسپکتروفتومتر

تعمیر اسپکتروفتومتر

بررسی منبع نور، تعویض آن و تعمیر اسپکتروفتومتر از جمله خدمات شرکت کرج مدیکال می باشد. بخش مونوکروماتور در اسپکتروفتومتر وظیفه جدا کردن طول موج های مختلف در یک پرتو نور را دارد، بررسی مونوکروماتور، تعویض و تعمیر اسپکتروفتومتر از خدمات دیگر شرکت کرج مدیکال است. بررسی دتکتورها در ناحیه UV-VISIBLE، تعمیر یا تعویض آن نیز از طریق شرکت کرج مدیکال قابل انجام است.

شرکت کرج مدیکال این افتخار را دارد که در این عرصه خدمات فنی و مهندسی مانند: نصب اسپکتروفتومتر، راه اندازی و آموزش کار با اسپکتروفتومتر را توسط اساتید مجرب و دوره دیده ارئه دهد. همچنین خدمات مربوط به تعمیر اسپکتروفتومتر مانند: کالیبراسیون اسپکتروفتومتر، خدمات سرویس و نگهداری محصولات اسپکتروفتومتر، تامین تجهیزات و لوازم جانبی اسپکتروفتومتر توسط شرکت کرج مدیکال برای شما عزیزان انجام می گیرد.