درخواست تماس برای تعمیر

تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت تا در مورد نیاز شما صحبت کند.

sidebar-cta-repairs
sidebar-cta-careplan
sidebar-cta-installations

همین حالا با کرج طب تماس بگیرید

ما برای تمام نیازهای تجهیزات پزشکی اینجا هستیم!

تماس با کرج طب